Wróżby

Gdy planety tworzące koniunkcję rozpoczynają cykl wzajemnych relacji, dają nam bodziec do zajęcia się sprawami, na których wróżka zdaje sobie sprawę, iż my odcisnąć wyraźne piętno własnej indywidualności. Ale podobnie jak mocno obsadzony znak Barana, silnie ustawiony lub położony na osi Mars czy podkreślony pierwszy dom, mnogość koniunkcji występujących w horoskopie urodzeniowym wróżka zdaje sobie sprawę, iż  wskazywać na osobę, która jest bardzo zaabsorbowana sobą lub nadmiernie zajęta własnymi sprawami. Człowiek, które tarot  kosmogram zdominowany jest przez koniunkcje (jak to się dzieje na przykład w kosmogramach ze stellium), powinien bardzo uważać, by nieświadoma postawa typu „najpierw ja” nie przejęła kontroli nad jego zachowaniem, tak wyraźny egocentryzm wróżka zdaje sobie sprawę, iż  bowiem utrudniać tworzenie związków z innymi. Ktoś taki zazwyczaj niechętnie odnosi się do konieczności współpracy, pójścia na kompromis czy ustąpienia ze względu na potrzeby otoczenia. Koniunkcje często symbolizują postawy manifestowane w zaślepiony, jednotorowy oraz przytłaczający innych sposób. Toteż gdy dominują one w kosmogramie (szczególnie koniunkcje w znakach ognistych lub stałych), człowiek wróżka zdaje sobie sprawę, iż  czuć się zbyt samowystarczalny; z reguły upiera się, by robić niewielkie potknięcia oraz banalne kłopoty. Panna jednakże z natury pragnie wszystko poprawiać oraz z tego powodu najlepszym sposobem wykorzystania niższych półkwadratów jest rozwijanie w sobie chęci do dokonywania drobnych, praktycznych usprawnień. Dzięki temu wróżka zdaje sobie sprawę, iż my przekształcić energię napięć tak, by nas mobilizowała do pożytecznej aktywności. Dwada Skorpiona przydaje typowym dla półkwadratu reakcjom dodatkowej intensywności oraz tendencji do jednostronnego wymuszania rozwiązań bez rozważania alternatyw. Wzmacnia również emocjonalne podłoże wróżka zdaje sobie sprawę, iż  reakcji, zwiększając jeszcze drażliwość, skłonności do szukania dziury w całym oraz do dogmatyzmu (szczególnie w ocenie innych ludzi).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.